Projects


Term & SY
Sec
Type of Project
Title
Objectives
Activities
Beneficiaries
Status
2st Term
SY 2005-2006
C44
Environmental enhancement Education Resource mobilization
Waste Segregation and Education Subjects Mo, Ituturo Ko
Towards the development of the community,our projects hope to improve and help the community by: a. giving them some seminars regarding the problems; b.helping them lessen the wastes in their community; c.increasing their resourcefulness; d. imparting knowledge among the children; e.helping them develop a mechanism for waste management. For our own development, we are implementing this project to: a. inspire orther youths as well to join outreach programs; b. help us realize that we are capable to be of help to others; c. realize that there is always hope.
Seminar on waste segregation; Monitoring of segregated discards with incentives at the end of the project; Home- based tutorials; Donation of trash cans Puppet show/skits presentation Recycling things via arts and crafts sessions
Host families, kids of the three communities
Completed
2nd Term SY 2006-2007

3rd Term
SY
2007-2008

3rd Term
SY 2008-2009

2nd Term
SY 2008-2009
C48

S16

NO1
Tutorials, Environmental Enhancement, Resource Mob,

Tutorials
Environmental awareness,sports events

Tutorials
TULONG SA KAPWA

Tap Your
True Potentials

Enrichment
Activity for
the Children
of Banaba,
San Mateo,
Rizal
1. Towards the development of the community, these projects hope to: A. Tutorials A.1 to serve as an inspiration to the kids so that they would strive harder in their studies A.2 to be able to help the kids answer the questions regarding their assignments in school especially on the subjects Math, Science, and English B. Tree Planting B.1 to be able to let the people know the importance of having trees and small plants in the community B.1.1 to be able to prevent flooding B.1.2 to serve as shade and to lessen the heat of the sun B.1.3 for the beautification of the surroundings in the community C. Pera sa Basura C.1 to recycle (magazines, aluminum cans, bottles) because by doing so we are not just being resourceful; resourceful in the sense that we can make something out of trash, but also lessening the trash that is being thrown away C.1. the communiy too wil be able to participate 2. For our own self-development, we are implementing these projects to... A.1 Promote Environmental Awareness among us students. We can be aware of the positive results these projects can do to communities such as Banaba.The project cn also promote resourcefulness because it involves using available materials for the maintenance and growth of the trees. A.2 The tutorial promotes quaity traits such as patience because teaching is not something we are used to do. B.1 Inspire the students of De La salle University to keep our nature clean and maintain a healthy environment because all of us will benefit if these projects will lead to positive results. B.2 It inspires us to value education. Not all people could obtain the quality education that they need. We want to share what we have, share the talents, skills, and learning material to the community.

Towards the development of the community, this project hopes to : a. provide tutorials for the benefit of those who are not fortunate enough to understand the lessons taught in school; b. enhance the students' abilities in reading, writing, or in any other academic necessity;c. help our students learn their lessons in school;d. through sports activities, enhance social relationship with others in the community; d. provide unity within the community; e. help avoid vices.
For our own self development, we are implementing this project to a. promote being one for La Slle and for others; b. inspire us to mould ourselves to become better La Sallians for God and country.

The project hopes to be mutually beneficial to the community and to us as students of De La Salle University. Hence,
1. Towards the development of the community, this project hopes to
a. Provide added skills among the children in English, Mathematics and Science subjects.
b. Enhance the communication skills of the children.
c. Help them understand and realize the importance of learning English, Mathematics, and Science through several activities.
2. For our own self-development, we are implementing this project to
a. Promote accordance and equality among our group in connection with the community.
b. Inspire others to engage their selves in special projects that would benefit people who are in need.
Tutorials Tree Planting Pera sa Basura

Home based tutorials
games and sports

Venue-based tutorials for English, Mathematics and Science.
Kids of host families in Pioneer Compound Materials Recovery Facility of Buklod Tao Plant Nursery of Buklod Tao

69 boys and girls-Gr. 1 - 6

120 kids more or less, Grade
levels 1 to 6
boys and girls
completed

completed

completed
2nd Term AY2009-2010
EY
Education

Provide a reading center complete with books and a comfortable reading area to encourage an atmosphere of learning among the community members; Provide sandbags to and construct paved roads for the community to help their efforts in flood prevention and decrease the probability of accidents happening; Through other mini and short-term activities, spread the feelings of happiness, fun and camaraderie among the members of the community and EY
Sand Bagging; Path Cementing; Library; Sports fest; Paper rolling (Crafts)
community
completed
3rd Term AY 2009-2010
N06
Education
Edukasyon – Pundasyon ng Magandang Kinabukasan

Orientation; Physical Fitness activity (dance & sports); Arts & crafts; Storytelling / read-along
prep to Grade 6


Community Profile ng Isabelo-Pioneer/Belong/Creekside Compound


Isang kilometro, humigit-kumulang, mula sa panulukan ng General Antonio Luna National Road at Liamson Road sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal, matatagpuan ang isang bagong sibol na mga naninirahan sa dating isang malawak na palayan. Sila nga ay tinaguriang "informal settlers" sa lugar.

Nitong taong 1998, nagpasya si Isabelo (Belong) Santos, magsasaka ng tinurang palayan, na pahintulutan ang ilan niyang kamag-anak at malalapit na mga kaibigan upang makapagtayo ng kani-kanilang mga tirahan sa isang maliit na bahagi ng palayan na may sukat na 1.5 ektarya, humigit-kumulang. Si Ka Belong ay humantong sa ganitong kapasyahan sa dahilang nangagsimatay na ang mga nagmamayari ng palayan, ayon sa kanya.(May usapin sa korte ang lupang pinapaksa dito).

Magugunita na sa simula ay iilan lamang ang mga kabahayan sa lugar. Nang lumaon, nadagdagan pa ang mga ito ng mga naninirahan na nagmula sa mga iba't ibang lalawigan tulad ng Bicol, Ilocos, Bisayas, Marikina at Surigao del Sur. Sa kasalukuyan ay parami nang parami pa rin ang bilang ng mga naninirahan dito sa lugar hanggang sa magkaroon ng mahigit-kumulang na 153 mga bahay.

Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming naninirahan sa lugar na ito, mayroon namang itinatag na tatlong mga samahan ng magkakapitbahay o neighborhood associations: 1.ang Isabelo-Pioneer Compound Neighborhood Association (IPCNAI); 2. ang Belong Compound Neighborhood Association (BCNAI); at ang 3. Creekside Neighborhood Association (CNA).
Ang pangulo ng IPCNAI ay si Apolonio Adami; si Florante Acuna naman ang pangulo ng BCNAI; samantalang ang pangulo ng CNA ay si Baratolo Metelen.

Ang dahilan na kung bakit naging tatlo ang mga samahan ng magkakapitbay sa lugar ay ang kanya-kanyang ,lakaran at paniniwala hinggil sa magiging kahihinatnan ng pagpapasa-ligal ng pagmamay-ari ng mga tao sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Ngunit sa kabilang dako naman, ang mga tao doon ay may kaisahan sa punto ng pananampalataya, pagpapaunlad ng komunidad at kalinisan ng kanilang lugar.

Nagsimulang magkaroon ng presensiya ang Buklod Tao dito nang si Ka Noli ay nagsimulang mangalap ng mga bata at nakakatanda sa pamamagitan ng interview at pagkuha ng litrato noong taong 2002 para sa sponsorhip program ng Christian Foundation for Children and Aging-Antipolo Project. Sa ngayon ay mayroon nang humigit-kumulang, 80 mga bata at nakakatanda na nasa loob na ng programa.May dalawang Kapitbahayan dito na kawangis ng Basic Ecclesial Communities na siyang pinagugatan ng Buklod Tao noong taong 1994. May dalawang aktibong miembro ang Buklod Tao dito: sina Mercy Nam-ay Board Member sa taong 2006 at si Gemma Noo, Area Coordinator para sa DLSU-COSCA NSTP/CWTS sa taong 2006. Kapwa sila kasapi sa Barangay Health Workers.

Ang lugar na ito ay may katabing pagawaan ng mga muebles na kawayan na pag-aari ng Koreano. Kaya nga marami sa kalalakihan ang namamasukan dito. Ang iba naman ay naghahanapbuhay bilang karpintero, construction worker, office worker, tricycle driver, jeep driver at factory worker. Karamihan sa mga kababaihan na namamalagi sa bahay upang mag-alaga ng mga anak. Laganap din sa lugar ang mga tindahan sa kanto bilang dagdag kita ng pamilya. May ilang mga kababaihan ang nagma-manicure at pedicure service, saleslady at Barangay Health Worker.

Sa pamamagitan ng pagpupunyagi ng mga residente, isang mini-pastoral council ang itinatag kasabay sa pagtatayo ng isang pisikal na isruktura gawa sa lumang tolda, posteng kawayan, maliit na altar, at ilang kawayang bangko mula sa Hayajay (ito ang ngalan ng Korean bamboo furniture factory na malapit). Dahil dito, mayroo nang isang maiituring na munting kapilya sa isang bakanteng lote. Tuwing Linggo ng umaga, mayroong pagdiriwang ng para-liturgy ng Banal na Misa sa pangunguna ng mga Lay Ministers of the Eucharist. Minsan isang buwan, dumarating naman sa komunidad si Kura Paroko Gerald Metal upang pamunuan naman ang pagdiriwang ng Banal na Misa sa lugar.

Malapit din sa lugar ang Luzon Chapter ng Philippine Benevolent Missionaries Association (PBMA). Ang mga taga-Surigao na naninirahan dito ay pawang mga kasapi sa PBMA.

May karatig na dalawang subdivisisyon ang ating mga informal settlers sa Pioner-Belong-Creekside compound. Ang isa ay ang Greenland Newtown Executive Village at angt Armel II subdivision. Sa kasalukuyan, may isang konkretong pader ang ipinatayo ng Liamson Developer sa gawing Timog na bahagi ng 1.5 ektaryang lupa. Lalo pang nakulong ang mga naninirahan dahil sa paghahanda ng mga Liamson na gawing subdivision ang natitirang bahagi ng dating palayan.

Mga Bulnerabilidad

  • Ang sapa na kadais ng Pioneer-Belong-Creekside ay madaling umapaw kapag tuloy-tuloy ang pagulan sa loob ng apat hanggang anim na oras. Madaling tamaan ng flash flood ang lugar. Walang malapit na lugar sa paglilikasan. Walang pormal na pagoorganisa para sa kahandaan sa kalamidad. Bagamat naman nang panimulang pagpupulong sa pangunguna ng Buklod Tao at CFCA para sa pagdaos ng disaster management training at First Aid seminar.
  • Ang mga bahay ay dikit-dikit at yari sa mahinang klase na materyales. Ang trak ng bombero ay hindi maaring makaraan sa makikipot na daan.
  • May pag-guho ng lupa sa baybay ng sapa.
  • May mga ahas na napapagawi sa mga kabahayan. Isang insidente ng pagkamatay ng isang batang lalaki dahil sa kamandag ng ahas na nakatuklaw sa bata.