Projects


Term and SY
Sec
Type of Project
Title
Objectives
Activities
Beneficiaries
Status
3rd term SY 2003-04
EQ
Education
Tutorial Project
conduct tutorial activities; gain knowledge in major academic subjects and Christian values.
team formation and child selection, purchase of tutorial kits, tutorials, summing-up activity.
86 children (below 12 years old)
completed
3rd term SY 2003-04
A59
Tutorials
Tutorial Sessions: Helping for a Cause
Community Level: provide the children with proper education and additionalinformation; enhance the ability if children to to acquire knowledge easily and understand their lessonsHelp the students experience and receive the right education they need. Student Level: promote Lasallian manner of education which emphasizes excellence in academics, leadership, and service; inspire community members to address their problems
Solicitation of books and school supplies, tutorials, special events
25 DLSU students (1 tutor:1 tutee) for a total of 25 tutees; 11 DLSU students will handle two tutees each for a total of 22 tutees; Total: 47 tutees
completed
2nd term SY 2006-2007
C40
Education
Tributo: Isang Programang La Sallista, Samahan at Tulungan para sa Kasiglaan
Community Level: provide the basic necessities of education to the community especially to the children; enhance the reading skills and learning abilities and improve the logical thinking; help them to be somehow competitive when it comes to school tasks. Student Level: inspire others to help also those on need and those people suffering great poverty in their lives.
Solicitation/Donation of books, school supplies and ingredients for pastry, tutorials, mini library augmentation, pastry making, sports festival
Tutorials: Children within grades 1-6 (1 tutor: 4 tutees). Mini library: Children within grades 1-6, as well as high school & college students. Pastry Making: Anyone who wants to learn (1 tutor: 5 tutees)
completed
2nd term SY 2006-2007
EF
Education
Operation Turo
Community level: to contribute to the social, cultural, and intellectual growth of the community, to empower the community, and to unleash the talents of the youth
Tutorials
Children-7-12 years old/ grades 1-6
completed
2nd term SY2006-2007
N06
Education
Bookuro
to impart knowledge and experience through tutorials; to incorporate discipline in studying; to promote effective study habits an dinstill discipline in the minds of the children.
tutorials in Math , english, science and others; book drive
elementary and high school students
completed
1st term SY 2007-2008
EM
Education
Boosting Intellect Gradually By Supplementing and Transforming for Progress (BIG STEP)
To instill the value of education in the mindsets of the children in the community
To contribute to the academic growth of the children by imparting basic academic knowledge
To enhance the community’s Day Care Center in order to achieve a more conducive learning environment
Tutorial (Mathematics, Science, English, Filipino)
Grades 1 to 6 and 1st to 3rd year HS, with ages ranging from 7 to 15 years old. (2 students per tutor)
completed
1st term SY 2007-2008
C47
Education
Tutor para Matuto
towards the development of the community that provides proper attention, enhance the children's knowledge; create a healthy closer relationship
tutorial
children in the community
completed

Profile

----Kasaysayan ng Kasiglahan Village/ERAP City
Mula kay Carlet (June 03, 2006)

 • Mass housing development project sa panahon ni Pangulo Estrada.
 • 55,600 yunit ng pabahay para sa mahigit 1.2 milyong maralitang apektado ng demolisyon sa Pasig River.
Plano itong gawing lunsod
 • Magtatayo ng industriyal, komunidad para sa trabaho at pangkabuhayan at iba pang pasilidad (sa ngayaon ay ang sumusunod pa lang ang naipapatayo: palengke, paaralan, simbahan at maliit na pagamutan)
 • Sasaklawin din nito ang mga kalapit na barangay para sa naturang proyekto (San Isidro, Macabud, Mascap, Puray)
Saan ito matatagpuan?
 • Saklaw nito ang 25.5 na ektaryang lupa sa Barnagay San Jose Ridriguez, Rizal o dating Montalban.
 • 7.5 ektarya sa Kasiglahan at 18 extarya sa Erap City
 • Mahigit 200 magsasaka ang nawalan ng lupang sakahan at kabuhayan
 • Agrikutural at kagubatan ang pinagtayuan ng pabahay
 • Estratihikong eryang agrikultural ang lugar
> Tantiyang taunang produksyon
> 3,911 metriko toneladang (mt) bigas
> 1,785 mt mais
> 1,924 mt gulay
 • Nakatakda na ito para sa reporma ng CARP pero binalewala lang ng tagapagtupad ng proyekto.
Saan galing ang pondo ng proyekto?
 • SSS ang pinakamalaking investor, naglagak ng 1.8 bilyong piso
 • Landbank of the Philippines naglagak ng 700 milyong piso
 • 100% na matitira ay sa developer na gagarantiyahan nh Housing Insurance Guarranty Corporation (HIGC)
 • NSJBI naglagak ng 600 miyong piso
 • Taong 2000 patapos na ang 10,000 yunit ibinenta na halagang 160 (?) thousand.
 • 5,000 yunit ibinenta ng developer sa NHA para magsisilbing relokasyon ng mga maralita.
Kumusta na ang kalagayan ng mga nakatira ngayon dito?
 • Mahigit 8,000 na pamilya na ang nakatira dito galing sa iba't-ibang lugar sa kalakhang Maynila na biktima ng demolisyon at sakuna.
 • Mahigit 1,000 pamilya naman ang nakatira sa komersyal na yunit o indibidwal na bumili ng yunit.
 • Malayo sa lugar ng pinag-hahanapbuhayan ng mga tao kung mayroon man mahanap.
 • Kulang sa silid-aralan at guro par sa mga kabataan (1 guro para sa 84-120 na estudyante sa elementarya at sekondarya; 3 seksyon ang pasok: 6-10 AM, 10-2 PM, 2-6 PM).
 • Sa kabuuan, mababa ang kalidad ng kaalaman ng mga kabataan dala sa siksikan sila sa iisang silid-aralan.
 • Sa kabuuan, 80% sa residente ng pamayanan ay walang sapat na hanpbuhay, (kung mayroon ay mga hindi pangmatagalan gaya ng driver ng jeep, construction worker, driver ng padyak, sacvenger) may mga mangilan-ngilang kawani ng pribado kumpanya at gubyerno.
Ligtas ba tumira dito sa Kasiglahan?
 • Sadyang manirahan dito dahil normal ang malakihang pagbaha tuwing sasapit ang tag-ulan, dahil umaagos ang tubig na naiimbak sa katabing dam.
 • Inaasahan din na maaring gumuho ito kagaya ng Cherry Hills sa Antipolo dahil nakatayo ito sa ibabaw ng Marikina Valley Fault Line. Nanganganib na mabiyak ang lupa sa kinatatayuan ng mga bahay.
 • Noong Agosto 1998, umabot ng 15 piye ng tubig baha dito at noong nakaraang Nobyembre 2004, bumaha din ang ilang lugar dito malapit sa ilog (tinatayang 6 ng piye ang pinakamalalim)
Mga samhan sa komunidad na ino-organisa ng Kadamay
 • July 10 Payatas Victims Organization (J10PVO) - 227 kasapi
 • Home Owners Association (HOA) - 3,000+ kasapi
 • San Andres Relocatees Association (SARA) - 250+ kasapi
 • Kasiglahan Scavengers Association (KASA) - 300 kasapi
 • Kasiglahan Sub-Urban Association (KASUA) - 289+ kasapi
 • Kasiglahan Pedicab Drivers Association (KAPODA) - 480 kasapi
 • Samahang Maralita ng Kasiglhan Village 1 (SMKV1) - 100 kasapi
 • Ang lahat ng mga samahan ay may kaniya-kaniyang lehitimong karapatang ipinaglalaban para sa kanilang mga samahan, pero mayroon din silang kabuuang ipinaglalaban na mga karapatan.
 • Ngunit mayroon silang iisang pinagkaisahang laban para sa karapatan sa paninirahan, kabuhayan at serbisyong panlipunan:
  1. tanggalin ang salitang upa
  2. tanggalin ang taunang ubo
  3. maging permanente ang bayad sa buwanang hulog sa bahay
  4. bigyan ng sapat na hanpbuhay ang mga resiente para makahulog sa bahay

Tantos sa pagbabayad
Noon

Ngayon

Unang taon
300.00
1-3 taon
250.00
Ika-2 taon
400.00
4-10 taon
500.00
Ika-3 taon
500.00


Ika-4 taon
600.00


Ika-5 taon
700.00


9% ang interes bawat taon

6% ang interes bawat taon


 • Pagkatapos nito ay panibagong kasunduan para sa natitirang taon (20 taon na program ng pabahay)
 • Kung cash ay 165-185 thousand ang halag ng nasabing bahay

Mga ipinaglalaban ng bawat samahan
 • July 10 Payatas Victims Organization (J10PVO) - Katarungan para sa mga biktima ng Payatas tragedy. May ilang maliliit na tagumpay na nakamit (libreng edukasyon sa mga anak ng biktima, tulong pangkabuhayan).
 • Home Owners Association (HOA) - Kasiguruhan sa paninirahan at kakayahang magbayad ng mababang halaga.
 • San Andres Relocatees Association (SARA) at Samahang Maralita ng Kasiglhan Village 1 (SMKV1) - Makamit ang kabayaran sa pagka-demolish sa dating lugar (140 thousand pesos bawat pamilya).
 • Kasiglahan Scavengers Association (KASA) - Karapatan at kasiguruhan sa panganglahig sa landfill.
 • Kasiglahan Sub-Urban Association (KASUA) - Kasiguruhan sa paninirahan.
 • Kasiglahan Pedicab Drivers Association (KAPODA) - Kasiguruhan sa kanilang paghahanap-buhay.

Pang-matagalang plano ng Kadamay sa Kasiglahan
 • Buuin ang mga samahan para sa pagmumulat na umasa sa sarili.
 • Patuloy na pagbibigay ng edukasyong pulitikal sa mga samahan.
 • Paglulunsad ng mga pag-aaral pangkabuhayan.
 • Pagbubuo ng grupo ng kabataan at kababaihan sa komunidad.

Ilang proyekto na naitayo sa komunidad sa tulong ng Kadamay at ibang organisasyon
 • Day care center (mula sa ARCSEA)
 • Muli-purpose Hall (mula sa Bayan Muna partylist)
 • 2 deepwell (mula sa AnakPawis partylist)